9 ud af 10 er tilfredse med at bo på plejehjem i Aarhus

Den seneste undersøgelse af tilfredsheden hos beboerne på plejehjemmene i Aarhus er opløftende læsning. 89 procent af beboerne er meget tilfredse eller tilfredse med plejehjemmene, mod 87 procent sidste år. Især følelsen af hjemlighed er steget væsentligt, og 75 procent af beboerne mener, at personalet gør sig umage med at gøre plejehjemmene hyggelige og hjemlige. 

Rådmand og Chefteam udpegede i september overordnede målsætninger for de i alt tre tilfredshedsmålinger: plejehjem, pårørende og hjemmepleje. For plejehjemsundersøgelsen er målsætningerne:

  • Generel tilfredshed i plejehjem 87% – resultat 2017: 89%
  • Højst 6% føler sig ensomme – resultat 2017: 9%

Samlet set har vi målopfyldelse på den generelle tilfredshed, mens der fortsat er et større arbejde at gøre for at begrænse ensomhed.

Som leder

Tilfredshedsundersøgelsens resultater er obligatorisk læsning for alle ledere. Hovedresultaterne blev offentliggjort i sidste uge via mail til direktionerne i områderne.

Proces

De områdeopdelte plejehjemsrapporter bliver i dag udsendt til de lokale direktioner, som herefter vil videreformidle til hver enkelt forstander. Efterfølgende vil hver forstander modtage kommentarrapport om sit eget plejehjem direkte via e-mail.

Chefteamet har valgt fuld gennemsigtighed, så alle data bliver tilgængelige for lederne, når de enkelte rapporter snarest lægges ind i Styringsportalen.

Kontakt

Du har mulighed for at få din plejehjemsrapport yderligere opdelt på teamniveau. Såfremt du ønsker det, så kontakt Thomas Kaalby Povlsen, thkapo@aarhus.dk, tlf.: 4185 7826