Lederudvikling: Indblik giver udsigt

Der er stadig ledige pladser på ”Diplomuddannelsen i offentlig ledelse” (DOL) i foråret 2018

Søg på “Ledersporet” på Kursusportalen, så finder du Sundhed og Omsorgs lederudviklingstilbud – også den tværmagistratslige lederuddannelse DOL.

Der er stadig ledige pladser på forårsfagene: Det personlige lederskab – Kommunikation – Kvalitet, resultat og effekt til borgere og brugere – Ledelse af forandringsprocesser – Ledelse, kommunikation og organisation – Organisation og styring – Strategisk ledelse i den offentlige sektor – Udvikling, forandring og innovation – Specialemodul.

Du kan sagtens nå at deltage: der er tilmeldingsfrist 19. december 2017.

Tildeling af pladser sker efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt: Rikke Steen Andersen i HR, hvis du har spørgsmål – mail: rista@aarhus.dk – tlf. 4185 9632