7 ud af 10 er tilfredse med hjemmeplejen

11,5 mio. kr. på vej til området

Den seneste undersøgelse af tilfredsheden hos modtagerne af hjemmepleje i Aarhus viser en faldende tendens.

69 % af dem, der har svaret på tilfredshedsundersøgelsen, er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp og pleje de får, mod 75 % sidste år. Borgerne er mest tilfredse med den personlige pleje, mens lidt flere er utilfredse med den praktiske hjælp.

Der er et løft på vej til området. I budget 2018 er der afsat ekstra 11,5 mio. kr. til hjemmeplejen.

Tilfredsheden er også steget på nogle områder, såsom oplevelsen af samarbejdet mellem kommune og hospital ved indlæggelser, tilfredsheden med hjælpemidler og teknologiske løsninger og ikke mindst smagen af maden fra Det Danske Madhus. 

 

Som leder

Tilfredshedsundersøgelsens resultater er obligatorisk læsning for alle ledere. Hovedresultaterne blev fredag præsenteret for direktionerne i områderne.

 

Proces

De områdeopdelte hjemmeplejerapporter bliver i dag udsendt til de lokale direktioner, som herefter vil videreformidle til hver enkelt leder af hjemmeplejen. Efterfølgende vil hver leder modtage kommentarrapport om sit eget team direkte via e-mail.

 

Chefteamet har valgt fuld gennemsigtighed, så alle data bliver tilgængelige for lederne, når de enkelte rapporter snarest lægges ind i Styringsportalen.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger: Thomas Kaalby Povlsen, thkapo@aarhus.dk, tlf.: 4185 7826

 

Links

Rapporten om hjemmeplejen med hovedresultater her

 

Fakta om undersøgelsen

Alle modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje i Aarhus Kommune er blevet spurgt.

Svarprocenten på undersøgelsen er 45 %.