Pårørende glade for samarbejdet med plejehjemmene

Den seneste undersøgelse af tilfredsheden hos de pårørende til beboere på plejehjem viser fremgang i tilfredsheden med samarbejdet med personalet. De er nemme at komme i kontakt med, de giver god information og de er gode til at inddrage de pårørende. 

Alligevel er de pårørendes generelle tilfredshed med plejehjemmet faldet en smule. I 2017 er 75 % meget tilfredse eller tilfredse, i 2016 var det 77 %.

 

Som leder

Tilfredshedsundersøgelsens resultater er obligatorisk læsning for alle ledere. Hovedresultaterne blev fredag præsenteret for direktionerne i områderne.

 

Proces

De områdeopdelte rapporter bliver i dag udsendt til de lokale direktioner, som herefter vil videreformidle til hver enkelt forstander. Efterfølgende vil hver forstander modtage kommentarrapport om sit eget plejehjem direkte via e-mail.

Chefteamet har valgt fuld gennemsigtighed, så alle data bliver tilgængelige for lederne, når de enkelte rapporter snarest lægges ind i Styringsportalen.

 

Kontakt

Du har mulighed for at få din pårørenderapport yderligere opdelt på teamniveau. Såfremt du ønsker det, så kontakt Thomas Kaalby Povlsen, thkapo@aarhus.dk, tlf.: 4185 7826

 

Links

Hovedrapporten om pårørendeundersøgelsen – se den her 

Fakta om undersøgelsen

Rapporten viser de overordnede resultater af tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på
plejehjemmene i Aarhus Kommune.