Instruks for sundhedsfaglig dokumentation

Der findes nu en revideret instruks for sundhedsfaglig dokumentation på MSO-Portalen.

Du kan finde den nye instruks her    

Hvad er nyt?

Instruksen er tilpasset Cura og beskriver de overordnede krav til dokumentationen jævnfør lovgivning og fællessprogIII-dokumentationsmetoden.

Detaljerede dokumentationsvejledninger vil løbende blive gjort tilgængelige i LOOP.

Du skal som leder sikre dig, at både du og dine medarbejdere kender instruksen og anvender den i jeres daglige arbejde.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i instruksen, er du velkommen til at skrive til Kvalitet og Borgersikkerhed: kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk