Ændret opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed- og Omsorgslinjen

Ændringen medfører en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene.

Hjælpemiddelcentret har udarbejdet en generel vejledning til bestilling af hjælpemidlerne og en oversigt over udvalgte hjælpemidler, der er mulighed for at bestille. Denne vejledning og oversigt kan du finde på portalen under ”opgaver” – ”hjælpemidler”. Du kan også finde den her.

 

Ændringen træder i kraft 1. december.