Hygiejnestol forbedrer omsorgen på plejehjem

Aarhus Kommune har indgået kontrakt om levering af multihygiejnestolen Carendo. Det er en højdejusterbar toilet-badestol, hvor borgeren kan få daglig hygiejne, af- og påklædning og bad.

Implementering af stolen på alle plejehjem begynder i februar 2018 efter et kursusforløb.

Se Carendos præsentation af stolen her.

Med stolen tager Aarhus Kommune et kvantespring for at fremtidssikre plejehjemmene. Det kræver en massiv kulturforandring af vores plejepersonales faglige dna; som at lære at køre bil i venstre side af vejen.  

Der er udarbejdet en plan for implementering i tæt dialog med lokalområder og implementerings- og styregruppen for velfærdsteknologi. Implementeringen begynder i 2018 og fortsætter i 2019. Rækkefølgen er: Vest, Christiansbjerg, Syd, Viby-Højbjerg, Nord, Marselisborg, Midt.   

Carendo er blevet afprøvet i et år på Trøjborg. Et eksternt konsulentfirma har gennemført en grundig evaluering, som dokumenterer særdeles positive effekter for både borgere og medarbejdere. Carendo muliggør solopleje og pleje, hvor borger og medarbejder er i øjenhøjde. Det giver en mere værdig pleje.

Carendo-stolen leveres af firmaet Arjo og kontrakten blev indgået i oktober 2017 efter et udbud.

 

Kirsten Dodensig, forstander på Engsøgård, har et indgående kendskab til stolen fra en anden dansk kommune. Her kan du læse hvad hun mener om stolen.