Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Karin Nørgaard

Hen over efteråret og vinteren bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder efter forløbsmodellen. Denne uges indlæg er fra område Viby-Højbjerg

 

Borgerens motivation er drivkraften  

Fortalt af forløbsansvarlig Karin Nørgaard, fysioterapeut i Sundhedsenheden

I løbet af efteråret har jeg været forløbsansvarlig for en borger i et sammensat forløb. Borgeren kom hjem i eget hjem efter en lang sygehusindlæggelse. Hun havde mistet funktionsevne og var afkræftet, da hun kom hjem.

   Under ”første sundhedsfaglige kontakt” blev det aftalt med borgeren, at diætisten skulle inddrages, og at der skulle lægges en plan for borgerens ernæring, så hun kunne få mere energi og selv kunne fokusere på, hvad hun gerne ville opnå igennem forløbet.

   Borgeren ville gerne kunne klare sig i eget hjem igen. Sammen med borgeren fik vi formuleret en række mål ud fra, hvad hun gerne ville kunne i hverdagen igen.

   Før sygehusindlæggelsen havde borgeren levet et aktivt liv, hvor hun var vant til at tage handicapkørsel til bl.a. lokalcentret. Borgeren bor i en etageejendom og var efter indlæggelsen ikke i stand til at gå på trapper. Hun kunne knap rejse sig fra en stol selvstændigt, og vi startede derfor med træning indendørs. Det blev hurtigt klart, at det borgeren savnede allermest var at kunne komme uden for hjemmet, da hun er meget socialt anlagt.

   Under den første borgerkonference lagde vi derfor en plan for, at både ergo- og fysioterapeut skulle påbegynde intensiv træning af trappegang. Samtidig skulle kontaktpersonen fra hjemmeplejen have fokus på de indendørs aktiviteter i hjemmet.

   I samarbejdet mellem borger og kontaktperson var der hele tiden fokus på at graduere i, hvad borgeren selv kunne, og kontaktpersonen var rigtig god til at lave glidende overgange, så borgeren selv overtog flere og flere af de daglige aktiviteter. Ved den afsluttende borgerkonference havde borgeren nået sine mål – både ift. at kunne klare sig i eget hjem, gå på trapper og færdes udenfor selvstændigt.

   Borgeren oplevede, at hun igen havde fået en meningsfuld hverdag. Efter afslutning af det sammensatte forløb overgik hun til et varigt forløb (moderat nedsat funktionsevne), da hun fortsat havde behov for hjælp til rengøring. Det er en fornøjelse i dag at kunne møde borgeren på lokalcentret hver uge.