Tilkøbsydelser på vej – i første omgang i hjemmeplejen

Aarhus kommune deltager sammen med København, Odense, Esbjerg og Randers i et frikommune-netværk under overskriften ’Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder’. Det er under denne overskrift, at frikommunenetværket ønsker at gøre sig erfaringer med at udbyde diverse tilkøbsydelser.  

Chefteamet besluttede i går, at der i den følgende tid skal arbejdes på at kunne udbyde tilkøbsydelser i hjemmeplejen. Fokus skal i første omgang være på praktisk hjælp. Derefter skal der ses på samme muligheder på plejehjem og evt. med en udvidelse af allerede tilbudte ydelser.  

Målet er i første omgang, at borgerne i hjemmeplejen vil kunne købe diverse praktiske tilkøbsydelser inden sommerferien 2018.  

Organiseringen af forberedelsesarbejdet skal på plads inden jul, så det forberedende arbejde kan gå i gang fra januar. Der skal fx arbejdes med prissætning, arbejdsgange, økonomiflow og intern og ekstern kommunikation.    

Din opgave som leder: Arbejder du i hjemmeplejen, er du nu informeret om et tiltag du vil skulle implementere i de sene forårsmåneder – der kommer naturligvis nærmere og mere direkte besked. Derudover kan du blive inddraget i forberedelsen som sparringspart. Alle andre ledere er hermed orienteret om en kommende ændring af serviceniveauet.