Nyt undervisningscenter skal gøre ansatte og borgere fortrolige med velfærdsteknologi

Sundhed og Omsorg åbnede 14. december Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Her skal plejepersonale og borgere fremover modtage undervisning og vejledning i de nyeste teknologier.

Undervisningscentret ligger på Sintrupvej 17-19 i Brabrand. Centret er indrettet med de hjælpemidler, som medarbejderne møder hos borgeren, og det er også gearet til at tage nye teknologier og hjælpemidler ind i fremtiden. Centret skal anvendes til undervisning af medarbejderne og på sigt også som showroom og undervisning af borgere og pårørende og måske også organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

”Ambitionen er, at stedet skal fungere som et læringsmiljø, hvor medarbejderne selv er med til at videreudvikle brugen af velfærdsteknologien, så den matcher det daglige arbejde og så de er trygge ved brugen. For når medarbejderne er trygge og trives, så smitter det af på borgerne,” sagde forvaltningschef Thune Korsager i sin tale ved åbningen af undervisningscentret.

Det forventes, at ca. 4000 ansatte årligt vil få undervisning og vejledning på centret.

MSO-Portalen kan du læse mere om Undervisningscenter for Velfærdsteknologi.

 

Vil du vide mere? Kontakt: Cecilie Høegh Langvad, Arbejdsmiljø og Sygefravær, tlf. 6194 3026, mail chl@aarhus.dk