Social- og sundhedsassistenters faglige råderum

Af sundhed og omsorgschef Kirstine Markvorsen  

Ledere og medarbejdere har gennem den sidste tid rejst en del spørgsmål om social – og sundhedsassistenters faglige råderum. Implementering af forløbsmodel, FSlll og cura fylder i hverdagen. Der spørges pt. ind til den del af social- og sundhedsassistenternes virkefelt, der handler om at udføre konkrete sygeplejeopgaver samt den nye dokumentationspraksis jf. FSlll og cura. Flere medarbejdere føler sig begrænsede.

Sundhedsfaglig styregruppe har derfor d. 15.12.17 genbesøgt instruks for borgersikker sygepleje. Styrelsen for Patientsikkerhed kender instruksen fra tilsyn i efteråret 2017 og anerkender rammesætningen. Der er pt. 61 generelle og 21 borgerspecifikke kompetencer for social- og sundhedsassistenter.  

Styregruppen arbejder derfor videre med følgende:

  • Bedre kommunikation om social- og sundhedsassistenternes muligheder for at udføre sygeplejeopgaver samt den nye dokumentationspraksis
  • Genvurdering af udvalgte kompetenceniveauer, fx ”anlæggelse af kompressionsforbinding”
  • Opmærksomhed på fastholdelse – rekruttering – borgersikkerhed

For øvrigt – vidste du, at social- og sundhedsassistenter i Sundhed og Omsorg bidrager med:

  • at være kontaktperson i enkle eller sammensatte borgerforløb
  • at være forløbsansvarlig eller kontaktperson i varige borgerforløb
  • den løbende dataindsamling i borgerforløb, på linje med øvrige autoriserede kolleger (dokumentation i generelle oplysninger, funktionsevnetilstand og helbredstilstand)
  • håndtering af det fælles medicinkort og borgersikker medicinhåndtering
  • opgaver i relation til mere end 2/3 af alle sygeplejeindsatser i Sundhed og Omsorg
  • kompetenceudvikling og oplæring af social- og sundhedshjælpere og elever i teamet