Hvordan ved du som leder, at en forandring er en forbedring?

Som en del af Ledersporet har du som leder nu mulighed for at arbejde med forbedringsmetoder i praksis på læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i praksis”, som har opstart 28-2-2018.

At vide om en forandring er en forbedring er væsentligt for de 5 teams i Aarhus Kommune, der arbejder med forbedring af medicinhåndtering under indsatsen ‘I sikre hænder’. Forbedringsmetoder og herunder forbedringsmodellen (The Model for Improvement) er udgangspunktet for det systematiske forbedringsarbejde  i ‘I sikre hænder’ og i øvrigt grundlaget for arbejdet med kvalitetsforbedringer i MSO.

Forstander Pernille Scherling Frisch, som også er en del af ‘I sikre hænder’, fortæller at: ”det at lede forbedringer gør, at vi arbejder med at forbedre praksis i praksis. Der kommer ikke nogen og fortæller os, at nu skal vi gøre det og det. Vi finder selv ud af, hvad der er det bedste at gøre. Og vi – det er mig og i høj grad medarbejderne og ind i mellem også beboerne.” 

Du kan læse kursushåndbogen her