Mulighed for økonomisk støtte til samarbejdsprojekter med Québec

Er I to eller flere partnere i Norden og har I ønsker om at lave projekter med den canadiske provins Québec om kultur og innovation? I så fald er det så heldigt, at provinsregeringen i Québec og Nordisk Ministerråd har udviklet en mulighed for at give støtte til partnerskaber og projekter, der skaber samarbejde på lige netop de to områder.

Tidsfristen for ansøgning om midler er 15. februar 2018. Start efter 1. april 2018.

Målene er at:

  • Fremme bæredygtig udvikling i hvert af de deltagende parter med hensyntagen til kulturelle, sociale, økonomiske, miljømæssige og/eller territorielle faktorer i projekterne
  • Opmuntre til udveksling mellem regionerne mht. den kulturelle baggrund
  • Fremme til bedre fælles forståelse gennem netværk og videndeling
  • Fremme samarbejdet mellem forskere i områder med fælles interesser
  • Fremme fælles kreativ fremstilling og formidling af kunsthåndværk og kulturelle produkter, organisering af offentlige debatter mellem kunstinstitutioner på begge sider

 

Prioriteringer mm. kan ses her.

Der er afsat et beløb på 200.000 kr. til samarbejdsprojekter.  

… og som det ses på billedet, er Quebec et ganske pænt sted 😉

 

Vil du vide mere? Kontakt: Sonja Hansen, European Project Officer, tlf. 41872596, sonha@aarhus.dk