Øget fokus på strategisk fundraising i EU-regi

Chefteamet har besluttet at sætte øget fokus på fundraising i EU-regi, primært i forhold til de muligheder, der er for ekstern finansiering, ny viden og innovative løsninger ved deltagelse på internationalt niveau.  

Fordelene ved et øget fokus på fundraising er

1) Der afdækkes flere projekt- og finansieringsmuligheder.

2) Når projektmuligheder afdækkes, skabes nye samarbejder, gennem hvilke ny viden og nye løsninger kommer i brug.

3) Kommunens image som en fremsynet og innovativ kommune boostes, hvilket falder godt i tråd med intentionerne i Kommune Forfra.  

Indsatsen passer sammen med kommunes øvrige strategier på det internationale område – internationalt fokus tværmagistratsligt (det nye EU-praktiker-netværk er netop startet op), international strategi samt forlængelse og ny bevilling frem til 2020 af samarbejdet med EU-kontoret.

 

Vil du vide mere? Kontakt: Sonja Hansen, Center for Frihedsteknologi, tlf. 4187 2596, sonha@aarhus.dk