Opfølgning via akutteamet

Som et forsøg vil akutteamet fra den 1.1.18 – 1.4.18 tilbyde opfølgning til de borgere, som de har lavet tilsyn på. Det betyder, at akutteamet, inden for 3 hverdage efter 1. besøg, telefonisk kontakter hjemmesygeplejerske, hjemmepleje, plejehjem eller borger selv med henblik på en status på borgers tilstand.

Årsagen til dette tiltag er et forsøg på dels at forhindre forværring af sygdom og minimere indlæggelser, men også at give mulighed for faglig sparring. Forsøget med opfølgning via akutteamet er aftalt med lederne af Sundhedsenhederne, og resultatet af det vil i løbet af foråret komme i det Faglige Hjørne. Her vil der også være taget stilling til, hvorvidt opfølgning via akutteamet skal være et permanent tilbud.

Find mere information her.