PPS overgår til VAR Healthcare

Implementeringsmøde for ledere, kvalitetsudviklere, tovholdere/ambassadører for PPS

I MSO har vi siden 2011 haft adgang til Praktiske Procedurer i Sygepleje (PPS), som er et webbaseret opslagsværk med procedurer inden for sygepleje.

Det er et norsk udviklet system, hvor eksperter årligt opdaterer procedurerne ud fra AGREE-instrumentet. Der findes ca. 350 procedurer i sygepleje og sundhedsrelaterede fag samt 1000 illustrationer og videoer. Redskabet indeholder også videnstof, tests og lægemiddelberegner. Disse procedurer er retningsgivende for medarbejdere i MSO på lige fod med internt udarbejdede retningsgivende dokumenter.  

Primo 2018 overgår PPS til en ny platform, der hedder VAR. Formålet med at (re)implementere VAR er, at medarbejderne arbejder efter samme evidensbaserede og opdaterede procedurer, når der udføres sygeplejefaglige opgaver. Mødet afholdes på Viby lokalcenter d. 1. februar kl. 8.30-11.00.

 

Hvad får du med dig?

Efter mødet vil du være i stand til at anvende den nye platform VAR

Du vil have viden om, hvordan man ledelsesmæssigt, kan understøtte brugen af VAR

Du får praktisk information om den lokale opgave samt processen ved overgangen fra PPS til VAR.

 

Hvordan kan jeg tilmelde mig?

Du kan tilmelde dig via kursusportalen ved at søge på ”praktiske procedurer i sygepleje”. Du kan også tilmelde dig direkte via dette link