§ 140 genoptræning – ændret opgavefordeling og lokal sparring

Hermed en opdatering på den ændrede opgavefordeling af §140 genoptræning, så flere genoptræningsopgaver på basalt niveau fremover skal løses lokalt.

Workshops

Vi har haft stor succes med afholdelse af workshops for hånd og knæ-hoftealloplastikker, så vi tilbyder nu workshops på rygområdet for fysioterapeuter d. 10/1 2018 og på neurologiområdet om kognitive problematikker for ergoterapeuter d. 9/1 2018. Dette er opslået på kursusportalen.

Nyt tiltag – lokal sparring

Vi vil tilbyde jer i hvert område en sparringsseance på 1½-2 timer på et fagområde, som I selv vælger. Det kan både være på det ortopædkirurgiske samt på det neurologiske område. I kan ønske sparring omkring en eller flere udfordringer eller oplevede problematikker i forhold til §140 opgaverne som I nu varetager. Det må meget gerne være med udgangspunkt i en eller flere cases fra jeres hverdag. Denne mulighed løber frem til den 1/4-2018.

Kontakt

Det er altid muligt med løbende kontakt og sparring med terapeuter på Ortopædisk GenoptræningsCenter (OGC) og Neurocentret (NC) efter behov.

OGC kontaktes på telefon: 8713 3625. Kontaktperson: Tine Munk Ramskov, mail: tmr@aarhus.dk

NC kontaktes på telefon: 8713 2694. Kontaktperson: Dorit Torborg Jensen, mail: dotj@aarhus.dk