Ny medicin-instruks

På baggrund af områdernes input og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed, er en ny udgave af medicininstruksen på Portalen nu – se her.

Emnerne er opdelt i hver sin instruks, så du kan finde præcis den instruks du har brug for. Vi håber meget, at det bliver nemmere for dig at finde det, du vil vide mere om.

Medicininstruksen ’Korrekt håndtering af medicin i MSO’ udgår i sin nuværende form og erstattes altså af 7 forenklede og emnebaserede instrukser indenfor medicinområdet: –  Medicinhåndtering generelt –  Medicinordinationer –  Medicindispensering og dosisdispenseret medicin –  Medicinadministration –  Modtagelse, opbevaring og afskaffelse af medicin –  Behandling af anafylaktisk chok i forbindelse med injektion, infusion –  Intravenøs medicinbehandling (IV)  

Dit ansvar som leder er at:

–  Sikre implementering af de instrukser, der relaterer sig til medicin i den enhed du er leder for

–  Anvende instruks for borgersikker sygepleje (ramme for ansvars- og kompetencefordeling, når flere faggrupper løser sygepleje) i det daglige arbejde

 

Vil du vide mere? Kontakt Kvalitet og Borgersikkerhed, kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk – hvis du har spørgsmål til både indhold og implementering.