Status på “Fælles indsats”

Opfølgning indenfor 24 timer og 30 dage efter udskrivelse – hvordan går det med det?

Satspuljeprojektet ”Fælles indsats”, hvor skrøbelige borgere modtager enten en kommunal eller regional intervention inden for 24 timer og 30 dage efter udskrivelse, startede op i sundhedsenhederne den 19.9.2017 og på de kommunale plejehjem den 26.9.2017.

Der er på tidspunktet inkluderet 260 borgere, hvoraf halvdelen har modtaget kommunal opfølgning indenfor 24 timer efter udskrivelse ved en sygeplejerske med evt. inddragelse af en terapeut eller diætist. Dette svarer til, at 5 borgere pr. uge har modtaget kommunal opfølgning – et antal, der forventes at stige efter nytår, idet flere hospitalsafdelinger på Aarhus Universitetshospital inddrages i projektet. De første oplysninger om de inkluderede borgere (stamdata, helbredstilstande og funktionsevnetilstande) afleveres til Sundhedsstyrelsen i starten af 2018. Det er derfor vigtigt fortsat at indsamle oplysninger om borgerne inden for 24 timer og 30 dage efter udskrivelse. Desuden skal sundhedsenhederne anvende CURA Plan, så de planlagte og effektuerede besøg inden for 24 timer og 30 dage bliver synlige.  

Spørgsmål om projektet kan rettes til projektleder, sundhedsfaglig konsulent, ph.d., Monica Milter Ehlers på mail: emom@aarhus eller telefon: 4187 3765.

Se endvidere portalen for Sundhed og Omsorg for yderligere information om projektet.