Vi tilpasser organiseringen i Sundhed

Året 2017 lakker mod enden. I Sundhed gør vi status og foretager en række justeringer i forhold til organisering af Sundhedsstrategi & Forebyggelse, Akuttilbud & Rehabilitering samt Demens- og HjerneCentrum Aarhus (DCA).

Baggrunden for, at vi nu justerer, er at der i den eksisterende organisering har været en række ting, som er gennemgående og som kræver vores opmærksomhed. Det drejer sig dels om en uhensigtsmæssig organisering af drift og udvikling. Men der har også været for mange referencer til chefen for de enkelte afdelinger. Vi har brug for at styrke den ledelsesmæssige sammenhængskraft.

Og vi har brug for at rette blikket mere udad i Sundhed og Omsorg – og videre endnu.

Vi giver de højt specialiserede faglige indsatser i Akuttilbud & Rehabilitering, DCA og Sundhedsstrategi & Forebyggelse bedre vilkår for at lykkes. Det gælder både på hjemmebanen og i forhold til resten af Sundhed og Omsorg.

Her kan du se de nye organisationsdiagrammer.