Tak til læringsaktivister og implementeringsagenter

Gennem de seneste halvandet år har Sundhed og Omsorgs læringsaktivister og implementeringsagenter for forløbsmodellen været en uvurderlig ressource i arbejdet med tværfaglige, organisatoriske og strategiske udviklingsprocesser. Stillingerne ophører ved årsskiftet, og det betyder, at det nu er tid til at give stafetten videre.

Læringsaktivisterne har løftet en stor opgave i at understøtte obligatorisk kompetenceudvikling og samtænke læring i implementering af forløbsmodellen og CURA. Helt konkret har de understøttet lederne og direktionerne samtidig med, at de har arbejdet med implementeringen i praksis.

Implementeringsagenterne har ydet en stor indsats med at understøtte den lokale implementering af forløbsmodellen. De har medvirket til den praktiske tilrettelæggelse og koordinering af de lokale implementeringsprocesser, iværksat konkrete aktiviteter for at understøtte implementering og læring i et praksisnært perspektiv og understøttet direktion og ledere gennem sparring og rådgivning. Både implementeringsagenterne og læringsaktivisterne har med stor succes løbende sat fokus på, hvordan læring og ændrede arbejdsgange omsættes i praksis og hvordan vellykket implementeringspraksis spredes mellem teams. De har løftet disse indsatser utroligt flot!  

Forankringen sker fremover lokalt i områderne, blandt andet gennem de fire nye forløbsagenter, der skal arbejde på tværs af områderne og de tværgående enheder i Sundhed og Omsorg med understøttelse af den lokale forankring af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura.  

Tusind tak til læringsaktivisterne og implementeringsagenterne for den store indsats!