Hvordan ved du som leder, at en forandring er en forbedring?

Som en del af Ledersporet har du som leder nu mulighed for at arbejde med forbedringsmetoder i praksis på læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i praksis”, som har opstart 28-2-2018. 

Du kan læse kursushåndbogen her.

Forstander Pernille Scherling Frisch, som arbejder med ledelse af forbedringer under I sikre hænder, fortæller at: ”det at lede forbedringer gør, at vi arbejder med at forbedre praksis i praksis. Der kommer ikke nogen og fortæller os, at nu skal vi gøre det og det. Vi finder selv ud af, hvad der er det bedste at gøre. Og vi – det er mig og i høj grad medarbejderne og ind i mellem også beboerne.”

At vide om en forandring er en forbedring er væsentligt for de 5 teams i MSO, der arbejder med forbedring af medicinhåndtering under indsatsen I sikre hænder. Forbedringsmetoder og herunder forbedringsmodellen (The Model for Improvement) er udgangspunktet for det systematiske forbedringsarbejde i I sikre hænder og i øvrigt grundlaget for arbejdet med kvalitetsforbedringer i MSO.

Forbedringsmodellen handler om at sætte SMARTE mål, at vide hvordan vi måler, om en forandring er en forbedring samt at lade medarbejdernes ideer til forandringer være drivkraften i afprøvninger i småskala i praksis. Du har også mulighed for at tage e-læringskurset om Forbedringsmodellen, som er udarbejdet under Det nationale Kvalitetsprogram af bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hvis du har spørgsmål til overstående, er du velkommen til at kontakte Kvalitet & Borgersikkerhed: kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk