Nyt fra sårklyngen

Opgaven med at specificere krav til sårbehandlings- og sygeplejeprodukter til den kommende indkøbsaftale er nu færdiggjort, og materialet er sendt til Indkøb & Udbud, som gennemfører tilbudsindhentningen.

Som tidligere meddelt står Den Sundhedsfaglige Styregruppe bag en beslutning om, at der fremtidigt efterspørges mere avancerede produkter.  

I det nye sortiment vil det derfor blive muligt at udvælge produkter, som er mere målrettede til et konkret sårproblem, og endvidere er produkterne i stand til af bevare et miljø (varme og fugtighed), som fremmer sårhelingen.

I forbindelse med udvælgelse af produkter skal totalomkostningen inddrages, således at der til produktets enhedspris tillægges den tid, sygeplejersken skal anvende på at tilse og behandle såret, samt det konkrete antal produkter, der skal anvendes i den samlede behandlingstid.

Ved korrekt valg og brug af produkter er det dokumenteret, at sårhelingstiden kan reduceres med omkring 2 uger.

Her kan du læse om en prøvehandling i Område Viby-Højbjerg, hvor man har undersøgt effekten af en fokuseret indsats på sårområdet.