Ny lov om tvang trådt i kraft

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile er trådt i kraft pr. 1. januar.

Den vil selvsagt have indflydelse på plejen og omsorgen for bl.a. mennesker med demens i sen fase, og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe med fokus på at skabe fælles retningslinje for varetagelse af denne lovs forskrifter.

I vil hurtigst muligt få nærmere vejledning i betydningen af loven og hvordan vi skal handle og agere i forhold dertil.

Kontaktpersoner: Demensklyngen, tlf. 8713 1919 

Demensfaglig konsulent Anders Kristian Krogager Andersen, tlf. 8713 1912 – mail andande@aarhus.dk