Nye netværksmøder for lederne

I Sundhed og Omsorg arbejder vi vedvarende på at holde relevante, effektive og gode møder.

I 2017 har vi arbejdet med at skabe overblik og sammenhæng i en ny struktur for chefer og ledere – se resultatet her. (der er i alt 4 plancher, så blad venligst videre fra nr. 1 – “møde-anden”, som også illustrerer artiklen her)

Som en del af opfølgningen på de faglige lederbesøg i november og udviklingsdagene for ledere og forstandere i foråret 2017, er der udarbejdet en fælles struktur for netværksmøder.

Netværksmøderne kommer til at foregå en gang i kvartalet. De har til formål at styrke implementeringen af de strategiske indsatser, at skabe sammenhængskraft på tværs og et rum til ledelsessparring.

Netværksmøderne starter op i første kvartal 2018 og erstatter SPOT på ledelse. Forvaltningschef Kirstine Markvorsen, områdechef Jette Harreskov og viceområdechef Bente Lund vil deltage i det første møde for sammen at blive skarpe på formål, form og indhold for netværksmøderne for hver ledergruppe. HR bistår med planlægningen.

Der bliver netværksmøder for de fire ledergrupper:
1) ledere af hjemmepleje
2) forstandere + viceforstandere
3) ledere af Sundhedsenhederne + specialiserede enheder 
4) leder af adm. og service.

Ledere af administration og service samt Sundhedsenhederne har allerede en møderække, hvor Kirstine Markvorsen deltager på et af de første møder i 2018. Andre modtager en indkaldelse i kalenderen inden længe. Vi ser frem til at sparke netværksmøderne i gang sammen med jer!