Team skal understøtte praksis i forankring af forløbsmodellen i 2018

Fra mandag den 15. januar er der etableret et team på fire medarbejdere, der i løbet af 2018 skal arbejde på tværs af områderne og de tværgående enheder i Sundhed og Omsorg med at understøtte den videre forankring af forløbsmodellen. Teamets hovedopgave bliver at:

  • Understøtte praksis i den fortsatte forankring af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura i Sundhed og Omsorgs lokalområder og tværgående enheder.  
  • Understøtte de lokale ledere i hjemmepleje, sundhedsenheder, plejehjem og tværgående enheder i at stå i spidsen for forankringen af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura. 
  • Understøtte de lokale ledere i at sikre, at der arbejdes efter de arbejdsgange og den rolle- og opgavefordeling, der følger af forløbsmodellen. 
  • Sikre, at erfaringer med forankringsunderstøttende aktiviteter spredes mellem områderne og de tværgående enheder.

Hvordan understøttelsen af de lokale ledere skal tilrettelægges, vil tage afsæt i, hvor det enkelte område eller enhed har særligt brug for støtte, hvilket afklares i en dialog med direktion og ledere i det pågældende område eller enhed. I løbet af de første uger af deres ansættelse vil teamet – i samarbejde med forvaltningens implementeringsgruppe for forløbsmodellen – udarbejde en strategi for deres virke i 2018. Herefter kommer I til at høre mere om, hvordan deres samarbejde med jer kommer til at foregå.  

 

Kontakt: Specialkonsulent Mette Svendsen, mettes@aarhus.dk – tlf. 6192 1790

Teamet består af (fra venstre mod højre):

  • Karin Kling – tidligere implementeringsagent for forløbsmodellen i område Marselisborg og ergoterapeut.
  • Morten Manø Nørgaard – tidligere læringsaktivist og implementeringsagent for forløbsmodellen i Neurocentret, Ortopædisk Genoptræningscenter, Center for Sundhedsforløb og Center for syn og hjælpemidler.
  • Shima Moadeli – tidligere implementeringsagent for forløbsmodellen i område Nord og sygeplejerske på Bjørnshøj plejehjem.
  • Malene Vefling Jeppesen – tidligere læringsaktivist i område Marselisborg og sygeplejerske.