Sidste nyt omkring Cura

Afregning til hjemmeplejen afhænger af, at du markerer et besøg i Cura

Når vi besøger en borger, får vi afregning for besøget i hjemmeplejen, hvis vi får markeret det inde i Cura. Dette ske ikke fuldt ud nu. Som tidligere kommunikeret, skal besøg markeres ‘leveret’, da dette er en forudsætning for, at lokal afregning fordeles korrekt, på teamniveau (fordelingsnøglen på LOS-enhed).  

Kristian Mikkelsen fra Økonomi udtaler: ”I øjeblikket får kun 50% af en korrekt afregning for leverede ydelser i deres teams og derfor har alle ledere en konkret opgave i at støtte deres medarbejdere i at markere et besøg hos borgerne. I øjeblikket markeres kun hver 2. besøg i CURA, og afregningen for de leverede ydelser i de enkelte teams bliver derfor ikke retvisende. Derfor har alle ledere en konkret opgave i at støtte deres medarbejdere i at markere et besøg hos borgerne.”    

Som leder skal du: sikre, at den konkrete vejledning følges i Cura og understøtte din medarbejder i at markere et besøg i Cura.

Læs mere her i vejledningen:

Hvis dette giver anledning til spørgsmål, venligst kontakt Cura support, gerne telefonisk (5157 6931). Angående eventuelle afregnings- og økonomispørgsmål, kontakt venligst Kristian Mikkelsen, fra Mål- og Økonomistyring (4187 4622).  

Her ses den konkrete vejledning i at gennemføre markering af besøg leveret i Cura.

Ny Cura version  

Jf. plan for løbende forbedring af Cura, arbejdes der på at kunne opdatere Cura systemet med ny version, tirsdag d. 23 januar (uge 4).  

Denne ny version indeholder både ny funktionalitet og fejlrettelser indenfor følgende områder:  

 • Hvor er borger (midlertidig adresse + pausering af ydelser)
 • Medicinadministration – 1. del
 • Besøgsplan og generelle oplysninger
 • Ændringer til ydelser (fremtidige + d.d.)
 • SEI-indberetning – Registrering af SKS- træningsydelser
 • Sagsbehandling – 1. del
 • Udvidet aktindsigt
 • Ekstern kommunikation
 • Booking/Kalender
 • CuraPlan
 • Diverse fejlrettelser  

Alle konkrete ændringer og fejlrettelser vil blive kommunikeret på Loop, og adviseret via Borgerjournal portalens Nyheder (klik her for at opsætte abonnering på disse nyheder), så snart de er tilgængelige i denne uge.   

Som umiddelbar konsekvens af ovenstående, udarbejdes der også 4 mindre funktionalitetsvejledninger, som ligeledes vil blive tilgængelige i Loop:  

 • Hvor er borger + midlertidig adresse + pausering af ydelser
 • NYT kort for fast medicinadministration
 • Besøgsplan og generelle oplysninger
 • Ændringer til ydelser (fremtidige + d.d.) [App og Web]  

Yderligere 2 vejledninger er også planlagt, som konsekvens af ny funktionalitet, men kan først udarbejdes, når Cura er opdateret.  

 • SEI – indberetning – Registrering af SKS- træningsydelser
 • Udvidet aktindsigt  

Endvidere indeholder den nye version også integration til Dynamic Template, som betyder at breve/afgørelser kan skrives i Word (via Dynamic Template integrationen). Inden denne løsning kan tages i brug, er der bl.a. behov for undervisning, og derfor får I nærmere besked, når undervisningstidspunktet kendes, og løsningen er klar til brug, formentlig i marts.   

Som leder skal du: sikre, at dine medarbejdere læser de ændringer og funktioner, der kommer til Cura på Loop.

 

”Cura netværksproblemer”  

Mange brugere har oplevet netværksproblemer på Cura tablets, til trods for Cura er udviklet til at skulle kunne fungere i en hverdag, med stor mobilitet, inkl. også situationer uden adgang til netværk.  

Oftest opleves der problemer, når Cura tablet skal skifte mellem netværkstilstande, fx fra når der ingen netværk er, til når der igen er netværk. Eller når der skiftes fra wifi til 4G netværk eller vice versa. Disse skift forårsager nogle gange, at Cura tablet’en ikke har korrekt viden om ”er jeg på netværk” eller ”er jeg ikke på netværk”. Det kan medføre manglende visning af senest opdaterede data, eller der kan opstå fejl i synkronisering, af ”lokale” Cura tablet data til Cura systemet. I nogle tilfælde viser det sig også nødvendigt med en genstart af enten Cura, eller genstart af tablet’en i sig selv, for at oprette stabil forbindelse igen.  

Dette er et alvorligt problem (som dog ikke sker ved alle ”netværksskift”), og Digitalisering og leverandøren Systematic arbejder i øjeblikket målrettet på at finde årsagen til disse problemer, og flere mulige årsager er identificeret på nuværende tidspunkt.  

Status er pt., at der er igangsat løsningsarbejde, og der arbejdes på at kunne implementere rettelser allerede i indeværende uge. Så snart vi kan komme med en opdateret og konkret status, vil vi informere herom, via nyheder på Borgerjournal portalen.