Har dine ernæringsassistenter været på kursus i anerkendende kommunikation?

Henover vinteren og foråret skal alle ernæringsassistenter på kursus i anerkendende kommunikation, hvor formålet er at få styrkede kompetencer til en anerkendende praksis i samarbejdet med borgere, pårørende og øvrigt personale. Der er stadig ledige pladser på to hold i foråret. Læs mere på Kursusportalen – søg på ‘kommunikation ernæringsassistenter’.  

Som leder skal du:

  • sikre, at de ernæringsassistenter du har ansat, bliver tilmeldt kurset. Tilmelding skal ske både via kursusportalen og efteruddannelse.dk.
  • sammen med din(e) ernæringsassistent(er) finde et eksempel fra hverdagen, hvor kommunikation og samarbejde er vigtigt. Dette beskrives i skemaet „Praksisfortælling“, som skal indsendes 14 dage inden kursusstart. Skemaet bliver sendt direkte til deltagerne og findes på kursusportalen.  

Kontakt: Lise Eeg Guldvang, HR, 5157 5932, leg@aarhus.dk