LEON søger medarbejdere

Borgeroplæring og Insisterende medicinhåndtering bliver til klyngen  

LEON i sundhedsenheden

Klyngens opgave er, med øget fokus på implementeringen af eskalationspilen og i samarbejde med områderne, at skabe bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i sundhedsenhederne. Med andre ord skal klyngen se på, hvordan vi får løst opgaverne på Laveste Effektive Omkostnings Niveau. Klyngen søger derfor 4 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund til tidsbegrænsede stillinger (til 31/12 2019).

Så:

Leder du efter spændende udfordringer?
Er arbejdet med Eskalationspilen en naturlig del af din hverdag?
Oplever du at ressourcer og opgaver ikke altid stemmer overens?
Navigerer du efter forløbsmodellen i dit arbejde?

– er jobbet måske noget for dig: Se stillingsannoncen her.  

 

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker at få tilsendt stillingsbeskrivelsen, kan du kontakte klyngekonsulent Helle R Jensen på tlf.nr. 2920 9547 eller via mail: hejen@aarhus.dk

Som leder skal du sikre dig, at dine medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund får mulighed for at se dette opslag.