Vi uddanner til fremtiden: Opdateret kvalitetsaftale om elevers praktik og læring

For at sikre den rette læring, når vi uddanner, har vi en kvalitetsaftale om elevers praktik og læring. Kvalitetsaftalen indeholder krav om metoder, struktur og indhold i elevernes praktikker.

Kvalitetsaftalen er netop opdateret grundet de nye SOSU-uddannelser. Særligt SOSU-assistentuddannelsen er ændret markant og matcher nu de visioner, der er for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Hvad er nyt?

Den nye SOSU-assistentuddannelse varer ca. tre år og har fokus på tværfagligt samarbejde om sammenhængende borgerforløb på tværs af sektorovergange. For elever og praktikvejledere betyder dette praktikker, der foregår på tværs af afdelinger og sektorer. Samtidig ansætter vi i Sundhed og Omsorg flere SOSU-assistentelever og har et større ansvar for uddannelsen end tidligere.

Den opdaterede kvalitetsaftale beskriver også, hvordan elever i praktikken skal arbejde med aktiviteter, der skaber gode oplevelser og sundhed gennem livsglæde og inddrager borgere, pårørende og frivillige.

Se den opdaterede kvalitetsaftale her.

Kontakt: Uddannelseskonsulenten i dit område eller Helle Rasmussen – hras@aarhus.dk