Status: Fremtidens ergo- og fysioterapeuter i Sundhed og Omsorg

I efteråret 2016 blåstemplede Chefteamet projekt Fremtidens Ergoterapeut- og Fysioterapeutroller i Sundhed og Omsorg. I arbejdet med at definere fremtidens ergo- og fysioterapeutroller er der aktuelt fokus på:

  • Borgerens sundhedsprofil. En model bliver afprøvet med borgere på Rehabiliteringshøjskolen.
  • Kompetencekrav: Stillingsbeskrivelser er færdige og bliver tilgængelige, når HMU har behandlet dem i april. Derudover arbejdes med en vejviser over hvilke opgaver fysio- og ergoterapeuterne løser og hvordan deres samlede viden og kompetencer kan gavne borgerne.
  • Værktøjskasse for ergo- og fysioterapeutisk udredning, intervention og evaluering.

Alle relevante input til arbejdet modtages med glæde.

Kontakt: Rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen, suem@aarhus.dk

Du kan finde afrapporteringen her