Anvendelse af tvang – sådan bruger du den nye lovgivning

Den nye lovgivning om ”anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile” trådte i kraft den 1. januar 2018. Sundhedsministeriet er ved at udforme en vejledning til loven. Når vejledningen kommer, vil vi i MSO udforme en instruks til brug på området.

Indtil instruksen kommer, kan du klikke her og få vejledning, i de få tilfælde, hvor denne lovgivning vil blive taget i brug.

Da det er et helt nyt område for os alle, er det vigtigt at vi får oparbejdet fælles læring. I er derfor velkomne til at kontakte demenstræner og underviser i nænsom nødværge Hanne Notler for spørgsmål og sparring: hnot@aarhus.dk; tlf. 2332 3508.                                                                             

I er ligeledes velkomne til at kontakte Klyngen for arbejdsmiljø og sygefravær.

Der bliver løbende arbejdet med tilretning af de fælles risikostyrings-værktøjer, så vi kan håndtere denne opgave med størst mulige nænsomhed for både borger og medarbejdere.