Prøvehandling på stomi-området gav besparelse i tid og kroner

Prøvehandlingen: En borgeroplæringsmedarbejder og en stomisygeplejerske fra MSO besøgte 4 borgere, der modtager hjælp fra MSO til deres stomi.

Resultatet: Ud af de 4 borgere blev én uafhængig af hjælp fra kommunen og området fik frigivet ca. 90 timer årligt eller 7,5 time om måneden svarende til 15 minutter dagligt til andre opgaver. Produktændringen hos denne borger vil desuden medføre en årlig besparelse på ca. 5.500 kr. eksl. moms i udgifter til stomiprodukter.

Anbefalingen efter prøvehandlingen: Det giver god mening at prioritere fælles besøg af stomisygeplejerske og sygeplejerske/assistent fra området. Gensidig sparring ved besøget er med til at sikre borgerens mulighed for at blive selvhjulpen ved træning og valg af det rigtige produkt. Samtidig bliver produkterne vurderet efter gældende retningslinjer. Opfølgningen efter evt. skift af produkt er vigtig – så vi sikrer os, at borgeren er tryg og fortrolig med det nye produkt.

Læs mere om prøvehandlingen her.

Vil du vide mere? Kontakt din lokale borgeroplæringsmedarbejder eller konsulent Helle Rosendal Jensen, Borgeroplæring, 2920 9547, hejen@aarhus.dk