Strategisk fokus 2018

 

I Sundhed og Omsorg har vi mange indsatser i gang, der skal sætte strøm til ledetrådene. Chefteamet sætter i 2018 fokus på 6 prioriterede temaer og 5 særlige udfordringer.

De er:

6 prioriterede temaer

 1. Hjemmeplejen 
 2. Demens 
 3. Det nære sundhedsvæsen 
 4. Besjæling
 5. Lighed i sundhed
 6. Træning og rehabilitering

 

5 særlige udfordringer 

 1. Rekruttering 
 2. Ventetider ned 
 3. Cura
 4. Faglige mål med effekt for borgerne 
 5. Forløbsmodel

 

Formålet med 6 prioriterede temaer og 5 særlige udfordringer er at lave en model, der enkelt og tydeligt sætter kurs på Ledetrådene. Dette skal sikre en styrket koordinering og commitment på tværs af Sundhed og Omsorg, og dermed en mærkbar effekt af arbejdet med de prioriterede temaer for borgerne.

Temaerne og udfordringerne er ikke nye indsatser, men de skal ses som en tydelig prioritering fra Chefteamet og en klar forventning om, at alle arbejder tæt for at sikre fremdrift på disse punkter.

Hvert program forestås af en ansvarlig programchef og en programleder, der i samarbejde med chefteamet og direktionerne har ansvaret for, at temaer og udfordringer opnår den ønskede effekt.

 

Med venlig hilsen 
Chefteamet