Borgerne skal hjem fra hospitalet når de er færdigbehandlede

Indsatsen virker – og fortsætter i 2018
Siden slutningen af 2016 har vi i MSO haft fokus på at borgerne ikke ligger på hospitalet efter at de er somatisk færdigbehandlede. I løbet af 2017 blev der iværksat en række tiltag, som fortsætter her i 2018, fordi tallene viser, at det virker:

I 2016 var der 2875 færdigbehandlingsdage og i 2017 var der 2052 færdigbehandlingsdage. (tallet er ikke korrigeret for fejlregistreringer, det forventes at være mindre) Taksten for, at en borger ligger på hospitalet efter færdigbehandlingsdagen, er 3.952 kr. pr. døgn i de første to døgn og 5.928 kr. pr. døgn fra det tredje døgn og frem.

Mål for 2018
Chefteamet har vedtaget, at målet for 2018 er 400 færdigbehandlingsdage. Dette svarer til, at vi har 1,1 borger pr. døgn liggende på sygehuset, ud over færdighedsbehandlingsdatoen.

Sådan når vi målet

  • Altid hjem som første valg.
  • Færdigbehandlingskonsulent forlænget.
  • Flexpladser på plejehjem fortsætter.
  • Arbejdsgruppen for nedbringelse af færdigbehandlingsdage fortsætter.  

Læs mere om indsatserne for at nå målet her

Som leder skal du understøtte, at der forsat arbejdes med udgangspunkt i, at hjem er første valg, når en borger er færdigbehandlet.  

Vil du vide mere, kontakt: Færdigbehandlingskonsulent Ulla Hauge, 5157 5408, ulh@aarhus.dk Sundhedsfaglig konsulent Lone Nielsen, 5157 6782, lni@aarhus.dk