Tilfredshed med sygeplejersker og ergoterapeuter i hjemmeplejen

Ved implementeringen af forløbsmodellen blev der oprettet nye funktioner som sygeplejerske og ergoterapeut i hjemmeplejen. Formålet er, gennem sparring om den konkrete opgaveløsning primært i de varige borgerforløb, at understøtte kompetenceudvikling af sosu-hjælpere og sosu-assistenter.

Funktionerne har eksisteret siden forår/sommer 2016. I efteråret 2017 er funktionerne blevet evalueret, bl.a. for at se om der er behov for justeringer af funktionsbeskrivelserne. Evalueringen viser bl.a.:

  • At der er stor tilfredshed med funktionerne som sygeplejerske og ergoterapeut i hjemmeplejen. Man oplever at de har medvirket til et løft af kvaliteten i borgerforløbene. Det vurderes at være nyttigt at understøtte dokumentation, sparring og kompetenceudvikling samt praksisnært følgeskab.
  • At rigtig mange af opgaverne i funktionsbeskrivelserne er lykkedes, men at det kan være svært at leve op til beskrivelserne fuldt ud, fordi mange andre opgaver fylder. Der peges på en række forskellige ønsker til justeringer af funktionsbeskrivelserne. På baggrund af evalueringen, er funktionsbeskrivelserne ved at blive justeret. Den sundhedsfaglige styregruppe behandler dem den 14. marts, hvorefter de går i HMU.

 

Du kan læse evalueringen her

Eventuelle spørgsmål stilles til specialkonsulent Mette Svendsen: mettes@aarhus.dk