Sidste nyt om konflikten

I skrivende stund – fredag eftermiddag – er her hvad vi ved om den konflikt, der truer på det offentlige arbejdsmarked, og dens betydning for medarbejdere og opgaver i Sundhed og Omsorg.

De faglige organisationer har afgivet strejkevarsel. Strejken kan tidligst træde i kraft 4. april. Ingen af Sundhed og Omsorgs medarbejdere er omfattet af de afgivne strejkevarsler.

KL har besluttet at svare med en lockout, der omfatter flere og rammer bredere end strejken.

Der kommer en præcisering af hvem der er omfattet af lockout, på mandag 12. marts. Lockouten kan tidligst træde i kraft 10. april.  

HR vil give en statusopdatering, når omfanget af lockouten er kendt, og især hvilken betydning dette i givet fald måtte have for Sundhed og Omsorgs medarbejdere.

Der vil ligeledes blive informeret på MSO-Portalen og udarbejdet spørgsmål/svar om personalets rettigheder under konflikten. Endelig kan du følge udviklingen på aarhus.dk

Spørgsmål kan rettes til HR-konsulent Hans Ove Pedersen, hop@aarhus.dk, 2130 2159, chefkonsulent Poul Sindberg, pos@aarhus.dk, 5157 5255, og HR-konsulent Birgitte Lundgård Knudsen, bknu@aarhus.dk, 8940 6553.