KL har sendt lockout-varsel

KLs bestyrelse har besluttet at iværksætte en omfattende lockout fra den 10. april. Ældreområdet er i stort omfang undtaget fra lockouten.  

HR er ved at gennemgå de konkrete lockout-varsler og deres betydning for ansatte i Sundhed og Omsorg. Der bliver snarest oprettet en side på MSO-Portalen, hvor man kan se, hvilke grupper af medarbejdere der er berørt af lockouten. Der vil også være svar på en lang række af de spørgsmål, der opstår som følge af lockoutvarslet.  

De faglige organisationer har tidligere varslet strejke fra 4. april. Ingen ansatte i Sundhed og Omsorg er omfattet af disse varsler.

Uanset de afsendte konfliktvarsler er det dog ikke sikkert, at der kommer en konflikt, og lockouten kan som nævnt tidligst træde i kraft om en måned, den 10. april.