Sidste nyt omkring Cura

Opdatering af Cura

Cura opdateres til iteration 20 i dag, tirsdag 13. marts. Konkret betyder det, at Cura web vil være opdateret fra kl. ca. 15, Cura app (tablets) vil blive opdateret i tidsrummet kl. 16:00-19:00 (såfremt de er tændt… ellers opdateres tablets når de tændes), og Cura Plan opdateres onsdag ca. kl. 15.  

 

Se-adgang til Vitae forlænget
Det har været planen at lukke se-adgangen i Vitae med udgangen af 1. kvartal 2018. For fortsat at kunne levere aktindsigt, er der udviklet en mere simpel arkivløsning, som indeholder data fra Vitae, som kan udprintes efter behov.

Det har vist sig, at der er fortsatte driftsmæssige behov, der understøttes via brug af den nuværende Vitae se-adgang, og derfor er denne forlænget til udgangen af 2. kvartal 2018.

Der igangsættes nu analyse af, hvordan disse driftsmæssige behov kan og skal understøttes, uden brug af Vitae se-adgang.  

Behov for flere tablets
Digitalisering har fra nogle områder fået henvendelser om behov for flere tablets. Da Cura-projektet anskaffede og fordelte tablets, skete det i forhold til antal medarbejdere og plejehjem. Projektet med fordeling af tablets anses for afsluttet. Der er ikke flere tablets til fordeling. Hvis man i et område har brug for flere tablets (og det har man typisk, fordi tablets forsvinder eller bliver stjålet), kan man indkøbe tablets via Digitalisering, hvorved vi sikrer, at indkøbsaftaler overholdes, og at de konfigureres rigtigt i forhold til Cura, MDM mv. Priserne bliver ca. 3.200 kr. for en stor tablet og ca. 2.800 kr. for en lille. Indkøb vil ske 3-4 gange årligt. Vi melder snarest datoer/tidsrum ud.  

Nye tastaturer til Cura tablets
Der er i denne uge blevet fordelt 60 nye tastaturer pr. område. Der vi inden for kort tid blive udleveret yderligere 40 pr. område.