§ 140 genoptræning – ændret opgavefordeling og lokal sparring

Opgavefordelingen omkring §140 genoptræning er blevet ændret, så flere genoptræningsopgaver på basalt niveau fremover skal løses lokalt. Forskellige tiltag hjælper ændringen på vej:

Workshops for både det ortopædkirurgiske og det neurologiske område har været en succes. I april og maj gentages de to workshops om hhv. kognitive problematikker hos borgere med skade på hjernen og fysioterapi til borgere med skade på hjernen. Begge workshops er opslået på Kursusportalen og åbne for tilmelding.  

Lokal sparring – hvert område tilbydes en sparringsseance på 1½-2 timer. Det kan både være på det ortopædkirurgiske samt på det neurologiske område og kan dreje sig om udfordringer eller oplevede problematikker i forhold til §140-opgaverne. Sparringssceancerne skal være praksisrettede og ikke have karakter af direkte undervisning.  

Kontakt Det er altid muligt med løbende kontakt og sparring med terapeuter på Ortopædisk GenoptræningsCenter (OGC) og Neurocentret (NC) efter behov.

OGC kontaktes på 8713 3625. Kontaktperson: Tine Munk Ramskov, mail: tmr@aarhus.dk
NC kontaktes på 8713 2694. Kontaktperson: Jannie Oddershede, mail: jod@aarhus.dk