Ny projektleder for Satspuljeprojektet Fælles indsats

Cari Parsberg Laursen er pr. 1.2.2018 ansat som sundhedsfaglig konsulent i Tværgående udvikling og implementering, Akuttilbud og Rehabilitering.

Hun skal primært være projektleder for Satspuljeprojektet Fælles indsats, idet Monica Milter Ehlers skal varetage opgaver inden for træning og rehabilitering, samt udvikling af APN uddannelsen for sygeplejersker. Yderligere skal Cari varetage opgaver inden for Akutklyngen. Cari har en kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Aalborg Universitet og en bachelor i ergoterapi. Cari har tidligere været i praktik i Akuttilbud og rehabilitering, hvor hun havde fokus på færdigbehandlede og forebyggelige indlæggelser og har derfor kendskab til flere af de dagsordener Akutklyngen arbejder ind i.

 

Spørgsmål vedrørende Satspuljeprojektet skal fremover rettes til Cari Parsberg Laursen: lpc@aarhus.dk