Kick-off for de nye arbejdsmiljøgrupper

De nye arbejdsmiljøgrupper skød deres vigtige arbejde i gang med et stort kick-off møde 15. marts.

”Vi rykker tættere sammen om den attraktive arbejdsplads”. Med den overskrift blev deltagerne udfordret med dilemmaer, rollespil og nye tilgange, så de kan slippes fri og skabe attraktive arbejdspladser.    

Direktør Hosea Dutschke er ikke i tvivl om, hvad medarbejderne og lederne kan gøre i fællesskab:
”I skal være på forkant. I skal være med til at finde Den Gode Løsning. Det er måske ikke den vante løsning; men den er der, når vi rækker ud efter borgeren, de pårørende, de frivillige – alle dem vi er sammen med i hverdagen i det nærmiljø, I arbejder i. På den måde kan vi nå frem til, at ’når vi gør det sådan, så er det rigtigt for os og samtidig godt for borgeren’.”  

Han mener, at arbejdsmiljørepræsentanternes faglige evner og kreative tilgange styrker de lokale ledere, fordi de er helt tæt på der, hvor borgerne, de pårørende og medarbejderne møder hinanden hver dag. Det handler om gode og nysgerrige dialog – det er sådan den gode arbejdskultur bliver til.

Direktionerne og klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær følger nu op dagen. De lokale LMU’er og lederfora vil også få en indføring i de nye spilleregler for den fælles indsats på tværs af arbejdsmiljøgrupperne. 

Der blev optaget flere videofilm i løbet af dagen. De vil blive tilgængelige i løbet af kort tid.