Sidste nyt om konflikten – spørgsmål og svar på MSO-Portalen

De faglige organisationer har afgivet strejkevarsel til KL, med evt. virkning fra tidligst 4. april. Ingen af Sundhed og Omsorgs medarbejdere er omfattet af de afgivne strejkevarsler.

KL har besluttet at svare med en lockout, der omfatter flere og rammer bredere end strejken.

Lockouten kan tidligst træde i kraft 10. april.  

MSO-Portalen kan du læse seneste nyt, se oversigten over, hvem der er hhv. omfattet af og undtaget fra lockout. Du kan også få svar på en lang række af de spørgsmål, der opstår som følge af konfliktvarslet. Endelig kan du følge udviklingen på aarhus.dk

Spørgsmål kan rettes til
HR-konsulent Hans Ove Pedersen, hop@aarhus.dk, 2130 2159,
Chefkonsulent Poul Sindberg, pos@aarhus.dk, 5157 5255,
HR-konsulent Marianne Nicholaisen, mn@aarhus.dk, 8940 6558.
HR-konsulent Birgitte Lundgård Knudsen, bknu@aarhus.dk, 8940 6553. (ferie til 26. marts)