MSO Forenkler

Legoklodser overalt. Snavsetøj i bunker. Og “av”, der lå en brandbil. 

Kender du det? Oplevelsen af et rodet børneværelse. Sådan kan regler, dokumentation og sagsgange engang imellem opleves. Både som borger, medarbejder eller virksomhed. Det vil vi i Chefteamet gerne gøre noget ved. Derfor igangsætter vi en lang række initiativer, som skal rydde op – og forenkle.   

Men som alle forældre ved, så er et børneværelse ofte nøjagtig lige så rodet ugen efter, at man mugede ud og satte alt på plads. Så hvordan undgår vi, at nye besværligheder blokerer vejen? At vi får flere regler, mere unødig dokumentation og flere snørklede sagsgange?

Med indsatsen “MSO forenkler” håber vi at kunne understøtte en kultur præget af tillid, faglighed og innovation. Målet er, at medarbejdere, ledere, borgere og øvrige samarbejdspartnere oplever en højere grad af enkle og meningsfulde arbejdsgange i MSO.  

De forventede effekter af MSO Forenkler er:

  • Mere tid sammen med borgerne / Vi er sammen med borgerne
  • Flere frihedsgrader i arbejdet / Slip medarbejderne fri
  • At borgerne (og evt. erhvervslivet) oplever samarbejdet med MSO mere smidigt og enkelt / Al magt til borgerne 

 

Første skridt er en drøftelse i HMU 3. april        

Vil du vide mere? Kontakt specialkonsulent Nanna Sofie Lilhav, 4187 3509, nali@aarhus.dk