Helbredstilstande

Der har været usikkerhed omkring, hvem der må dokumentere i helbredstilstande i helhedsvurderingen.  

Sundhedsfaglig styregruppe har tidligere besluttet, at andre faggrupper end sygeplejersker kan dokumentere i helbredstilstande. Beslutningen træder nu i kraft dags dato.  

Følgende faggrupper må dokumentere i helbredstilstande:

  • Sygeplejersker
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Diætister
  • SOSU assistenter
  • Borgerkonsulenter og konsulenter i SOL, Center for Syn og Hjælpemidler, Folkesundhed

Sygeplejefagligvurdering? Kontakt sygeplejersken

Oplysninger om borgers helbred beskrives under de relevante helbredstilstande. Hvis borgers problemer med helbredet kunne pege på behov for sygeplejefaglig vurdering, da kontaktes sygeplejersken. Sygeplejersken kan iværksætte en sygeplejefaglig udredning og evt. tildele SUL §138 sygepleje. Igennem den sygeplejefaglige udredning, skal sygeplejersken tage stilling til, om borger har potentielle og/eller aktuelle problemer, som kræver sygeplejeydelser, inden for alle helbredstilstandsområder. På den måde imødekommes kravet om stillingtagen til alle 12 sygeplejefaglige problemområder jf. vejledningen om sygeplejefaglige optegnelser. Dette ansvar påhviler sygeplejersken.  

Som leder skal du følge op på, at alle medarbejdere kender til og anvender denne dokumentationspraksis.  

Cura status  

Opgradering af Cura den 13. marts, til iteration 20, introducerede desværre flere fejl, som der er blevet arbejdet på at rette. Fejl er nu rettet, og status kan ses på Loop, her.  

Næste fokus for Cura er rettelse af eksisterende fejl (ny ”top fem prioriterede fejl” vil blive opdateret på Loop statussiden), samt planlægning af opgradering til iteration 21 (tidsplan ikke aftalt med leverandør endnu).