Undervisning i hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemiddelcentret tilbyder nu undervisning i udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der har gennem længere tid været efterspørgsel efter undervisning om forskellige hjælpemidler og velfærdsteknologi, og resten af året vil der være en række undervisningstilbud rettet efter de forskellige medarbejdergruppers specifikke behov.

Der tilbydes i første omgang ½-dags undervisning målrettet  

  • medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole
  • medarbejdere, med behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder.

Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet.

Ved behov vil undervisningen blive gentaget på et senere tidspunkt.

Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand. Kurserne vil blive udbudt på Kursusportalen.

Første kursus omkring kørestole afholdes d. 17. april 2018.  

For tilmelding følg dette link  

Som leder bedes du gøre relevante medarbejdere opmærksomme på kursustilbuddet, og opfordre dem til at deltage.