Der er hul igennem til data fra Cura

I Sundhed og Omsorg er vi godt i gang med at dykke ned i data, der vedrører afregning. Men vi er faktisk også ved at gøre os de første erfaringer med mange andre Cura-data på bl.a. medicindispensering, top 20 sygeplejeydelser, udfyldelse af kontaktperson, borgere med en §94, borgere visiteret til nødkald, borgernes forløb, indlæggelses- og udskrivningsadvis’er, færdigbehandling osv. Skriv til faktacenter@mso.aarhus.dk, hvis du har en specifik forespørgsel til data.  

Få hjælp til at rette op i registreringer

Selvfølgelig ser vi rigtig meget data med forbedringsmuligheder i registreringer i Cura. Digitalisering og Mål- og Økonomistyring arbejder sammen på at gøre det nemmere for områderne at identificere, hvor der er brug for tilretninger – med baggrund i det data, der kommer ud af Cura. Vi er startet med Obslisten, som ledere har adgang til ved at klikke her og klikke på ‘Detail’. Obslisten viser helt specifikt de borgere, der skal gennemgås i Cura, så afregningen bliver mere retvisende. Flere af sådanne lister med hjælp til registreringer, vil vi tilbyde områderne fremover.  

Kontakt

Vi udvider løbende Faktacentret, Styringsportalen og Excel med Cura-data.

For spørgsmål kontakt: faktacenter@mso.aarhus.dk – eller Line Aaboe Sørensen, Mål- og Økonomistyring, slia@aarhus.dk, 4187 2784.