Status fra Klyngen Borgernær Sygepleje

Klyngen er etableret pr. 1 april og har 5 medarbejdere tilknyttet: sygeplejerske Ditte Hald, sygeplejerske Maria Køppen, sygeplejerske Louise Arnbjerg og fysioterapeut Lene Eibye Pedersen samt klyngekonsulent Helle R. Jensen.

I samarbejde med de syv områder vil klyngen understøtte sammenhængen mellem opgaver og ressourcer i Sundhedsenhederne med fokus på bl.a. Plan Dosis, Eskalationspilen og Borgeroplæring. Klyngens indsats skal tænkes sammen med og ind i allerede eksisterende indsatser som f.eks. opgaveoverdragelse, forløbsmodel, sanering mv. Ligeledes vil der være fokus på at styrke samarbejdet mellem Aarhus Universitets Hospital og Sundhedsenhederne set i forhold til borgeroplæringsperspektiv og sektorovergange.

Klyngens fokus skal defineres i samarbejde med områderne, hvorfor de enkelte områder vil blive kontaktet inden for 1 -2 uger med henblik på det videre forløb.

For yderligere information: kontakt Helle R. Jensen, 2920 9547, hejen@aarhus.com