Demensfaglig kompetenceudvikling for frontpersonale i Aarhus kommune og på Aarhus Universitetshospital

Projektet giver personalet på plejehjem bedre forudsætninger for at lykkes i mødet med borgere med demens og deres pårørende

Projektet skal at bidrage til, at personalet på plejehjem får større demensfaglig viden og kompetencer, og for 200 medarbejderes vedkommende får en specifik efteruddannelse.

110 social- og sundhedsassistenter, 50 sygeplejersker og 40 fysio/ergoterapeuter på de 7 områders plejehjem skal efteruddannes.

Hvor og hvornår: 5 skoledage fordelt over ca. 3 måneder. 8 hold i alt, 4 AMU og 4 Diplom. AMU-kursus for 110 social- og sundhedsassistenter, Diplomuddannelse modul 5 ECT point for 50 sygeplejersker og 40 ergo/fysioterapeuter. Der ydes lønkompensation.

Lederens rolle: Syv områder, syv veje ind, hvad virker for det enkelte område kommunikationsmæssigt? – det har vi brug for at vide.

Ideen er, at hvert område udpeger en kontaktperson, som i samarbejde med projektlederne planlægger, hvem der hos jer skal introduceres til projektet og i hvilke fora. I skal prioritere, hvem der skal informeres og inddrages, så de helt rigtige frontmedarbejdere til efteruddannelsen udpeges.  

Spørgsmål? Kontakt projektleder Pia Frimand Odgaard tlf. 41858798 eller mail: pfo@aarhus.dk