Fremgang i søgning til SOSU-uddannelser

Der er lige nu fuld gang i optag af elever til uddannelserne til SOSU-hjælper, SOSU-assistent og EUX, og her ved årets andet optag oplever vi en positiv udvikling i søgningen.  

Der er fortsat mange SOSU-hjælpere, som er parate til videreuddannelse og søger ind på SOSU-assistentuddannelsen. For SOSU-hjælpere ansat i MSO sikrer en aftale med FOA gode vilkår under uddannelsen. Vi ser også god søgning fra elever på grundforløbet. Overfor denne gruppe har vi gennemført kampagnen SOSU i Aarhus. De nye elever starter uddannelsen fra august 2018.

Optaget til uddannelserne har afgørende betydning for vores fremtidige rekruttering af uddannede medarbejdere. Tiltrækning af flere ansøgere til vores SOSU-elevstillinger er et af initiativerne i Program for rekruttering og fastholdelse.

Fakta
I 2018 skal Sundhed og Omsorg ansætte 115 nye SOSU-hjælperelever og 169 SOSU-assistentelever. På SOSU-assistentuddannelsen gennemfører en del af eleverne EUX, som svarer til studentereksamen. Sundhed og Omsorgs uddannelseskonsulenter og HR varetager ansættelsen af eleverne i fællesskab.  

Kontakt: Uddannelsesleder Helle Rasmussen – hras@aarhus.dk